Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Jemielnica za 2019 r.

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica
o przedstawieniu przez Wójta Gminy Jemielnica

Raportu o stanie Gminy Jemielnica za 2019 r.
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2019 r. Wójt Gminy Jemielnica przedłożył Radzie Gminy Jemielnica - Raport o stanie gminy za 2019 r., który obejmuje podsumowanie działalności Wójta za 2019 r., w szczególności z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał RG.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji tzw. absolutoryjnej w dniu 29 czerwca 2020 r. na której Rada Gminy podejmować będzie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r. Raport o stanie Gminy będzie rozpatrywany jako pierwszy.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Jemielnica. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Jemielnica wotum zaufania.

Mieszkaniec, który zechce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału
w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Jemielnica do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

NJ.jpeg


DOCXZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM.docx (14,97KB)
PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 r.pdf (1,49MB)