Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2020 r.

 1. Uchwała Nr XVIII/112/20 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XVIII_112_20 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_112_20 - wynik głosowania.pdf

   
 2. Uchwała Nr XVIII/113/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
  PDFUchwała Nr XVIII_113_20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r..pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_113_20 - wynik głosowania.pdf

   
 3. Uchwała Nr XVIII/114/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.
  PDFUchwała Nr XVIII_114_20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r..pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_114_20 - wynik głosowania.pdf

   
 4. Uchwała Nr XVIII/115/20 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2019 r.
  PDFUchwała Nr XVIII_115_20 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2019 r..pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_115_20 - wynik głosowania.pdf

   
 5. Uchwała Nr XVIII/116/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030
  PDFUchwała Nr XVIII_116_20 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030.pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_116_20 - wynik głosowania.pdf

   
 6. Uchwała Nr XVIII/117/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFUchwała Nr XVIII_117_20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r..pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_117_20 - wynik głosowania.pdf

   
 7. Uchwała Nr XVIII/118/20 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2020 - 2025
  PDFUchwała Nr XVIII_118_20 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2020 - 2025.pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_118_20 - wynik głosowania.pdf

   
 8. Uchwała Nr XVIII/119/20 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica na lata 2020 - 2025
  PDFUchwała Nr XVIII_119_20 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica na lata 2020 - 2025.pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_119_20 - wynik głosowania.pdf

   
 9. Uchwała Nr XVIII/120/20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
  PDFUchwała Nr XVIII_120_20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_120_20 - wynik głosowania.pdf

   
 10. Uchwała Nr XVIII/121/20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej
  PDFUchwała Nr XVIII_121_20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej.pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_121_20 - wynik głosowania.pdf

   
 11. Uchwała Nr XVIII/122/20 w sprawie współdziałania Gminy Jemielnica z Gminą Strzelce Opolskie w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
  PDFUchwała Nr XVIII_122_20 w sprawie w sprawie współdziałania Gminą Jemielnica z Gminą Strzelce Opolskie w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.pdf
  PDFUchwała Nr XVIII_122_20 - wynik głosowania.pdf