Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej- boczna w miejscowości Łaziska

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (490,47KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (448,21KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (322,31KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,81MB)


PDFSIWZ.pdf (14,75MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (4,29MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (545,83KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (273,29KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (48,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (285,79KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (97,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (321,04KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (269,40KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (193,29KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (76,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (192,07KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (390,17KB)