Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica 14.12.2020 r..pdf (408,16KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf (449,23KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie szczególowego sposóbu swiadczenia usług.pdf (558,05KB)
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  PDFProjekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (209,84KB)
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.pdf (934,64KB)
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (172,93KB)
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwał.
  PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwał.pdf (154,94KB)
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2021-2025.pdf (377,80KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jemielnica na lata 2021 – 2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny, w Gminie Jemielnica na lata 2021-2023.pdf (366,34KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2021 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2021.pdf (604,51KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (w przedmiocie montażu latarni ulicznej na ulicy Opaleniec)
  PDFProjekt uchwały sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie montażu latarni ulicznej na ulicy Opaleniec.pdf (168,74KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (w przedmiocie poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Opaleniec)
  PDFProjekt uchwały sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Opaleniec..pdf (172,07KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf (744,34KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budzetu na 2021 r..pdf (2,61MB)