Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2020 r.

 1. Uchwała Nr XXII/141/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFUchwała Nr XXII_141_20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r..pdf (488,60KB)
  PDFUchwała Nr XXII_141_20 - wynik głosowania.pdf (179,40KB)
   
 2. Uchwała Nr XXII/142/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXII_142_20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf (652,75KB)
  PDFUchwała Nr XXII_142_20 - wynik głosowania.pdf (178,30KB)
   
 3. Uchwała Nr XXII/143/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  PDFUchwała Nr XXII_143_20 w sprawie szczególowego sposóbu swiadczenia usług.pdf (885,24KB)
  PDFUchwała Nr XXII_143_20 - wynik głosowania.pdf (178,43KB)
   
 4. Uchwała Nr XXII/144/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  PDFUchwała Nr XXII_144_20 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (299,36KB)
  PDFUchwała Nr XXII_144_20 - wynik głosowania.pdf (178,08KB)
   
 5. Uchwała Nr XXII/145/20 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXII_145_20 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.pdf (1,62MB)
  PDFUchwała Nr XXII_145_20 - wynik głosowania.pdf (179,30KB)
   
 6. Uchwała Nr XXII/146/20 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFUchwała Nr XXII_146_20 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (260,53KB)
  PDFUchwała Nr XXII_146_20 - wynik głosowania.pdf (178,53KB)
   
 7. Uchwała Nr XXII/147/20 w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwał
  PDFUchwała Nr XXII_147_20 w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwał.pdf (243,51KB)
  PDFUchwała Nr XXII_147_20 - wynik głosowania.pdf (178,25KB)
   
 8. Uchwała Nr XXII/148/20 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
  PDFUchwała Nr XXII_148_20 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2021-2025.pdf (625,04KB)
  PDFUchwała Nr XXII_148_20 - wynik głosowania.pdf (179,48KB)
   
 9. Uchwała Nr XXII/149/20 w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jemielnica na lata 2021 – 2023
  PDFUchwała Nr XXII_149_20 w sprawie Programu Wspierania Rodziny, w Gminie Jemielnica na lata 2021-2023.pdf (607,67KB)
  PDFUchwała Nr XXII_149_20 - wynik głosowania.pdf (179,88KB)
   
 10. Uchwała Nr XXII/150/20 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2021 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXII_150_20 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2021.pdf (1,01MB)
  PDFUchwała Nr XXII_150_20 - wynik głosowania.pdf (179,51KB)
   
 11. Uchwała Nr XXII/151/20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Opaleniec.
  PDFUchwała Nr XXII_151_20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Opaleniec..pdf (259,21KB)
  PDFUchwała Nr XXII_151_20 - wynik głosowania.pdf (179,79KB)
   
 12. Uchwała Nr XXII/152/20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie montażu latarni ulicznej na ulicy Opaleniec.
  PDFUchwała Nr XXII_152_20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie montażu latarni ulicznej na ulicy Opaleniec.pdf (258,11KB)
  PDFUchwała Nr XXII_152_20 - wynik głosowania.pdf (178,71KB)
   
 13. Uchwała Nr XXII/153/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030
  PDFUchwała Nr XXII_153_20 w sprawie uchwalenia WPF.pdf (1,27MB)
  PDFUchwała Nr XXII_153_20 - wynik głosowania.pdf (179,42KB)
   
 14. Uchwała Nr XXII/154/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXII_154_20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r..pdf (4,27MB)
  PDFUchwała Nr XXII_154_20 - wynik głosowania.pdf (178,35KB)