Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Wierchlesie

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1,29MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,23MB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (445,38KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,28MB)
PDFSIWZ.pdf (14,69MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (8,59MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (48,41KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (271,92KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (47,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (285,82KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (69,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (322,00KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (268,46KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (193,44KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (75,50KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (189,15KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (392,22KB)