Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2021 r.

Wójt Jemielnicy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 oraz z 2019 r., poz. 2020) i w art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 638) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2021 r. Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi.pdf
   
 2. Formularz do zgłaszania uwag.
  DOCFormularz zgłaszania opinii.doc
   
 3. Zarządzanie Nr 200/21 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2021 r.
  PDFZarządzenie Nr 200.21 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 1 lutego 2021 r.pdf

Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pokój Nr 8, tel. 77 46-23-513). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 200/21 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2021 r.” konsultacje trwać będą od 5 - 26 lutego 2021 r. Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r. na poniższe adresy:

 1. adres poczty elektronicznej: ug@jemielnica.pl
 2. numer faksu: 77 46-23-510
 3. adres siedziby Urzędu Gminy Jemielnica: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

 

Jemielnica, dnia 5 lutego 2021 r. 

 

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnicy