Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2021 r.

 1. Uchwała Nr XXV/170/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030
  PDFUchwała Nr XXV_170_21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030..pdf
  PDFUchwała Nr XXV_170_21 - wynik głosowania.pdf
   
 2. Uchwała Nr XXV/171/21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXV_171_21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.pdf
  PDFUchwała Nr XXV_171_21 - wynik głosowania.pdf
   
 3. Uchwała Nr XXV/172/21 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego
  PDFUchwała Nr XXV_172_21 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
  PDFUchwała Nr XXV_172_21 - wynik głosowania.pdf
   
 4. Uchwała Nr XXV/173/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki
  PDFUchwała Nr XXV_173_21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki.pdf
  PDFUchwała Nr XXV_173_21 - wynik głosowania.pdf
   
 5. Uchwała Nr XXV/174/21 zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedszkolak na start”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  PDFUchwała Nr XXV_174_21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedszkolak na start”.pdf
  PDFUchwała Nr XXV_174_21 - wynik głosowania.pdf
   
 6. Uchwała Nr XXV/175/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
  PDFUchwała Nr XXV_175_21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf
  PDFUchwała Nr XXV_175_21 - wynik głosowania.pdf
   
 7. Uchwała Nr XXV/176/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  PDFUchwała Nr XXV_176_21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
  PDFUchwała Nr XXV_176_21 - wynik głosowania.pdf