Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Łaziska

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (67,94KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (754,52KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostępna cyfrowo.pdf (279,55KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (364,13KB)


PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (253,40KB)


PDF2021_BZP 00071010_01 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (46,03KB)


PDFZmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 01.06.2021r..pdf (879,36KB)PDF2021_BZP 00065423_01 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (51,47KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (253,40KB)

 PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 1 z dn. 26.05.2021.pdf (371,63KB)PDF2021_BZP 00060157_01 - Ogłoszenie o zmówieniu.pdf (122,98KB)
PDFSWZ.pdf (15,32MB)
PDFSWZ - dostępna cyfrowo.pdf (638,25KB)


 

 1. 001Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.001 (40,00MB)
  002Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.002 (40,00MB)
  003Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.003 (40,00MB)
  004Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.004 (26,50MB)
  Załącznik nr 1 jest wieloczęściowym archiwum 7z (7-zip). Należy zapisać wszystkie 4 części (Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.001 do Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.004)  w jednym wspólnym folderze oraz rozpakować plik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.001 (7-Zip -> opcja wypakuj pliki)
   
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (98,61KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (71,50KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (45,00KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (38,50KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty.doc (49,50KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (37,00KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (73,00KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy.pdf (477,09KB)
 10. DOCZałącznik nr 10 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (69,00KB)