Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2021 r.

 1. Uchwała Nr XXX/212/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXX_212_21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_212_21 - wynik głosowania.pdf
   
 2. Uchwała Nr XXX/213/21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXX_213_21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_213_21 - wynik głosowania.pdf
   
 3. Uchwała Nr XXX/214/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFUchwała Nr XXX_214_21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_214_21 - wynik głosowania.pdf
   
 4. Uchwała Nr XXX/215/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXX_215_21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_215_21 - wynik głosowania.pdf
   
 5. Uchwała Nr XXX/216/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
  PDFUchwała Nr XXX_216_21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_216_21 - wynik głosowania.pdf
   
 6. Uchwała Nr XXX/217/21 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2022 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFUchwała Nr XXX_217_21 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2022.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_217_21 - wynik głosowania.pdf
   
 7. Uchwała Nr XXX/218/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego
  PDFUchwała Nr XXX_218_21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_218_21 - wynik głosowania.pdf
   
 8. Uchwała Nr XXX/219/21 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
  PDFUchwała Nr XXX_219_21 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_219_21 - wynik głosowania.pdf
   
 9. Uchwała Nr XXX/220/21 w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
  PDFUchwała Nr XXX_220_21 w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości-1.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_220_21 - wynik głosowania.pdf
   
 10. Uchwała Nr XXX/221/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030
  PDFUchwała Nr XXX_221_21 w sprawie uchwalenie WPF na lata 2022 – 2030.pdf
  PDFUchwała Nr XXX_221_21 - wynik głosowania.pdf
   
 11. Uchwała Nr XXX/222/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 r.
  PDFUchwała Nr XXX_222_21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r..pdf
  PDFUchwała Nr XXX_222_21 - wynik głosowania.pdf