Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.

Wójt Jemielnicy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057; z 2019 r., poz. 2020 oraz z 2021 r., poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535)  i w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 638 oraz z 2021 r., poz. 1718 i poz. 1728) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r. Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r..pdf
   
 2. Formularz do zgłaszania uwag.
  DOCFormularz zgłaszania opinii.doc

   
 3. Zarządzanie Nr 272/22 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.
  PDFZARZADZENIE NR 272_2022 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JEMIELNICA W 2022 R..pdf

 

Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pokój Nr 8, tel. (77) 46-23-513. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 200/21 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.” konsultacje trwać będą od 25 stycznia do 15 lutego 2022 r. Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2022 r. na poniższe adresy:

 1. adres poczty elektronicznej: ug@jemielnica.pl
 2. numer faksu: 77 46-23-510
 3. adres siedziby Urzędu Gminy Jemielnica: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

Jemielnica, dnia 25 stycznia 2022 r. 

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy Jemielnicy