Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXX

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jemielnica.pdf (146,98KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (222,71KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  PDFProjekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.pdf (191,22KB)
   
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jemielnica.pdf (193,65KB)
   
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół.pdf (159,33KB)
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2022 r. i Programu Przeciw- działania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2022 r
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2022.pdf (540,90KB)
   
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf (157,70KB)
   
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego.pdf (199,42KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
  PDFProjekt uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.pdf (188,00KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie WPF na lata 2022 – 2030
  [
  file,id_cms='21076',type='attachment']
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r.
  PDFProjekt uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r..pdf (2,10MB)