Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 13 czerwca 2022 r.

 1. Uchwała Nr XXXIV/242/22 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXXIV_242_22 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (201,06KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_242_22 - wynik głosowania.pdf (178,58KB)

 2. Uchwała Nr XXXIV/243/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXXIV_243_22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r..pdf (206,64KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_243_22 - wynik głosowania.pdf (178,68KB)

 3. Uchwała Nr XXXIV/244/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXXIV_244_22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r..pdf (217,24KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_244_22 - wynik głosowania.pdf (178,16KB)

 4. Uchwała Nr XXXIV/245/22 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXXIV_245_22 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2021 r..pdf (294,81KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_245_22 - wynik głosowania.pdf (178,77KB)

 5. Uchwała Nr XXXIV/246/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXXIV_246_22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica.pdf (762,75KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_246_22 - wynik głosowania.pdf (178,47KB)

 6. Uchwała Nr XXXIV/247/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXXIV_247_22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (966,79KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_247_22 - wynik głosowania.pdf (181,64KB)

 7. Uchwała Nr XXXIV/248/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXXIV_248_22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości2.pdf (824,22KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_248_22 - wynik głosowania.pdf (179,31KB)

 8. Uchwała Nr XXXIV/249/22 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadanie mu statutu
  PDFUchwała Nr XXXIV_249_22 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadanie mu statutu.pdf (213,43KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_249_22 - wynik głosowania.pdf (179,53KB)

 9. Uchwała Nr XXXIV/250/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030
  PDFUchwała Nr XXXIV_250_22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030.pdf (997,46KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_250_22 - wynik głosowania.pdf (178,94KB)

 10. Uchwała Nr XXXIV/251/22 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFUchwała Nr XXXIV_251_22 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.ost.pdf (878,77KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_251_22 - wynik głosowania.pdf (177,28KB)

 11. Uchwała Nr XXXIV/252/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  PDFUchwała Nr XXXIV_252_22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.pdf (223,70KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_252_22 - wynik głosowania.pdf (177,56KB)

 12. Uchwała Nr XXXIV/253/22 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”
  PDFUchwała Nr XXXIV_253_22 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla tytułu Zasłużony dla Gminy Jemielnica.pdf (215,18KB)
  PDFUchwała Nr XXXIV_253_22 - wynik głosowania.pdf (178,02KB)