Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXXIV

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (162,74KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r..pdf (153,48KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jemielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r..pdf (168,95KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego  bilansu Gminy Jemielnica za 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2021 r..pdf (233,80KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica.pdf (703,42KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. (działka Nr 916/28)
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (901,23KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. (część działki Nr 713/3)
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości2.pdf (758,05KB)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadanie mu statutu.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadanie mu statutu.pdf (171,86KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030.pdf (486,08KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (688,36KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (2).pdf (176,79KB)
 12. Podjęcie uchwały sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla tytułu Zasłużony dla Gminy Jemielnica
  PDFProjekt uchwały sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla tytułu Zasłużony dla Gminy Jemielnica.pdf (172,41KB)