Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2022 r.

 1. Uchwała Nr XXXIX/275/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
  PDFUchwała Nr XXXIX_275_22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości iwprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (222,00KB)
  PDFUchwała Nr XXXIX_275_22 - wynik głosowania.pdf (178,55KB)
   
 2. Uchwała Nr XXXIX/276/22 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  PDFUchwała Nr XXXIX_276_22 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi.pdf (547,29KB)
  PDFUchwała Nr XXXIX_276_22 - wynik głosowania.pdf (180,35KB)
   
 3. Uchwała Nr XXXIX/277/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXXIX_277_22 zmieniająca uchwałę wsprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.pdf (239,21KB)
  PDFUchwała Nr XXXIX_277_22 - wynik głosowania.pdf (180,02KB)
   
 4. Uchwała Nr XXXIX/278/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2023 r.
  PDFUchwała Nr XXXIX_278_22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w2022r.pdf (329,94KB)
  PDFUchwała Nr XXXIX_278_22 - wynik głosowania.pdf (178,95KB)