Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jemielnica - Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej komisji oraz ewidencji działalności gospodarczej – 1 etat

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Jemielnica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jemielnica
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej komisji oraz ewidencji działalności gospodarczej
wybrana została Pani Ewelina Kołodziej.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) - w toku naboru komisja rekrutacyjna wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem wskazania kandydata do zatrudnienia.

W przeprowadzonym naborze Komisja rekrutacyjna wyłoniła pięciu kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku objętym naborem i przedstawiła je Wójtowi.

Na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze wpłynęły dokumenty aplikacyjne od sześciu kandydatów. Dokumenty aplikacyjne jednej kandydatki nie spełniały wymagań niezbędnych i dodatkowych do zatrudnienia na tym stanowisku.

W dniu 24 stycznia 2023 r. komisja rekrutacyjna przeprowadziła końcową selekcję kandydatek. Zastosowano następujące techniki naboru: test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna. Wszyscy kandydaci w trakcie poszczególnych etapów naboru wykazali się dobrą znajomością problematyki samorządowej i wystarczającym doświadczeniem wymaganym na tym stanowisku pracy. Ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych.

W dniu 25 stycznia 2023 r. komisja rekrutacyjna sporządziła protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jemielnica z nazwiskami pięciu kandydatów według kolejności osiągniętych wyników i przekazała go Wójtowi celem wskazania jednego z pięciu kandydatów do zatrudnienia na tym stanowisku.

Wójt Gminy zatwierdził wyniki naboru i wskazał Panią Ewelinę Kołodziej do zatrudnienia na tym stanowisku.

Jemielnica, dnia 30 stycznia 2023 r.


WÓJT GMINY JEMIELNICA
mgr inż. Marcin Wycisło


PDFINFORMACJA O WYNIKACH NABORU-SIG.PDF (423,50KB)