Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XLI


 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na.pdf (219,13KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży iuczniów do placówek.pdf (173,43KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art.  2 pkt 7 ustawy prawo oświatowe.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zorganizowania dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.pdf (243,16KB)
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta.pdf (257,63KB)
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (717,41KB)
   
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy wzakresie dożywiania.pdf (174,37KB)