Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2023 r.

 1. Uchwała Nr XLI/275/23 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XLI_275_23 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (556,17KB)
  PDFUchwała Nr XLI_275_23 - wynik głosowania.pdf (180,24KB)
   
 2. Uchwała Nr XLI/276/23 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
  PDFUchwała Nr XLI_276_23 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy.pdf (201,90KB)
  PDFUchwała Nr XLI_276_23 - wynik głosowania.pdf (180,74KB)
   
 3. Uchwała Nr XLI/277/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek
  PDFUchwała Nr XLI_277_23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży iuczniów do placówek.pdf (208,37KB)
  PDFUchwała Nr XLI_277_23 - wynik głosowania.pdf (181,46KB)
   
 4. Uchwała Nr XLI/278/23 w sprawie zorganizowania dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
  PDFUchwała Nr XLI_278_23 w sprawie zorganizowania dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.pdf (207,53KB)
  PDFUchwała Nr XLI_278_23 - wynik głosowania.pdf (180,07KB)
   
 5. Uchwała Nr XLI/279/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta
  PDFUchwała Nr XLI_279_23 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta.pdf (291,97KB)
  PDFUchwała Nr XLI_279_23 - wynik głosowania.pdf (179,52KB)
   
 6. Uchwała Nr XLI/280/23 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  PDFUchwała Nr XLI_280_23 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (766,35KB)
  PDFUchwała Nr XLI_280_23 - wynik głosowania.pdf (179,20KB)
   
 7. Uchwała Nr XLI/281/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
  PDFUchwała Nr XLI_281_23 zmieniająca uchwałę wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy wzakresie dożywiania.pdf (210,51KB)
  PDFUchwała Nr XLI_281_23 - wynik głosowania.pdf (182,27KB)
   

 8. Uchwała Nr XLI/282/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
  PDFUchwała Nr XLI_282_23 zmieniająca uchwałę wsprawie określenia zasad zwrotu wydatków wzakresie dożywiania wformie posiłku świadczenia pieniężnego wpostaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.pdf (211,77KB)
  PDFUchwała Nr XLI_282_23 - wynik głosowania.pdf (181,94KB)