Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
stanowiącego załącznik do uchwały nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r., przekazuję Uchwałę nr 9459/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Link do informacji na BIP: https://bip.opolskie.pl/2023/05/zaproszenie-do-konsultacji-projektuuchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-wysokosci-stawekoplat-za-zajecie-pasa-drogowego/


PDFUchwała. pdf.pdf (927,11KB)

DOCFormularz uwag - Konsultacje projektu uchwały sejmiku zmieniającej uchwałę ws. ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.doc (38,50KB)