Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XLIV

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (165,60KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2022r.pdf (168,05KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jemielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium ztytułu wykonania budżetu gminy za 2022r.pdf (170,25KB)
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2022r.pdf (244,41KB)
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf (168,30KB)
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu głosowania wwyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027.pdf (799,16KB)