Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy w dniu 11 wrześniia 2023 r.

 1. Uchwała Nr XLV/314/23  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030
  PDFUchwała Nr XLV_314_23 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030.pdf (921,21KB)
  PDFUchwała Nr XLV_314_23 - wynik głosowania.pdf (179,89KB)
   
 2. Uchwała Nr XLV/315/23  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.
  PDFUchwała Nr XLV_315_23 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica wrzesień.pdf (670,36KB)
  JPEGkonkurs_plastyczny.jpeg (210,49KB)
   
 3. Uchwała Nr XLV/316/23  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  PDFUchwała Nr XLV_316_23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (538,75KB)
  PDFUchwała Nr XLV_316_23 - wynik głosowania.pdf (178,61KB)
   
 4. Uchwała Nr XLV/317/23  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XLV_317_23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica.pdf (635,59KB)
  PDFUchwała Nr XLV_317_23 - wynik głosowania.pdf (179,11KB)
   
 5. Uchwała Nr XLV/318/23  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
  PDFUchwała Nr XLV_318_23 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf (196,36KB)
  PDFUchwała Nr XLV_318_23 - wynik głosowania.pdf (178,90KB)
   
 6. Uchwała Nr XLV/319/23  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
  PDFUchwała Nr XLV_319_23 - wynik głosowania.pdf (179,46KB)
  PDFUchwała Nr XLV_319_23 - wynik głosowania.pdf (179,46KB)
   
 7. Uchwała Nr XLV/320/23  w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XLV_320_23 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf (194,22KB)
  PDFUchwała Nr XLV_320_23 - wynik głosowania.pdf (178,68KB)
   
 8. Uchwała Nr XLV/321/23  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  PDFUchwała Nr XLV_321_23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (196,80KB)
  PDFUchwała Nr XLV_321_23 - wynik głosowania.pdf (179,80KB)