Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach Strategii IIT

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz
z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Określone w strategii cele rozwojowe i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie
od 10.11.2023 r. do 4.12.2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 4.12.2023 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem:  https://ankieta.deltapartner.org.pl/iit_kssof_konsultacje

b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres:

2) papierowo:

a) poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,

3) Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 30.11.2023 r. o godz. 15:30 w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej samorządów wchodzących w skład Subregionu, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.


DOCXformularz_konsultacji.docx (66,47KB)
PDFklauzula_informacyjna_RODO.PDF (291,53KB)
PDFOOŚ IIT KSSOF.PDF (6,70MB)
PDFSTRATEGIA IIT_KSSOF.PDF (1,70MB)
PDFZałącznik_Uwarunkowania transportowe i komunikacyjne KSSOF.PDF (1,88MB)
PDFZarządzenie nr 1.pdf (811,55KB)