Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XLVI

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030.pdf (590,78KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (536,40KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (170,70KB)
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (181,71KB)
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf (182,17KB)
   
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani.pdf (175,94KB)
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi.pdf (424,70KB)
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (249,61KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie nowelizacji ustaw.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw.pdf (369,21KB)