Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Gminy w dniu z dnia 6 listopada 2023 r.

 1. Uchwała Nr XLVI/322/23 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030
  PDFUchwała Nr XLVI_322_23 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030.pdf (1,19MB)
  PDFUchwała Nr XLVI_322_23 - wynik głosowania.pdf (181,66KB)
   
 2. Uchwała Nr XLVI/323/23 w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XLVI_323_23 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (836,96KB)
  PDFUchwała Nr XLVI_323_23 - wynik głosowania.pdf (180,45KB)
   
 3. Uchwała Nr XLVI/324/23 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  PDFUchwała Nr XLVI_324_23 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (407,73KB)
  PDFUchwała Nr XLVI_324_23 - wynik głosowania.pdf (180,32KB)
   
 4. Uchwała Nr XLVI/325/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
  PDFUchwała Nr XLVI_325_23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (416,83KB)
  PDFUchwała Nr XLVI_325_23 - wynik głosowania.pdf (180,61KB)
   
 5. Uchwała Nr XLVI/326/23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
  PDFUchwała Nr XLVI_326_23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf (417,83KB)
  PDFUchwała Nr XLVI_326_23 - wynik głosowania.pdf (180,38KB)
   
 6. Uchwała Nr XLVI/327/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego
  PDFUchwała Nr XLVI_327_23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli.pdf (415,51KB)
  PDFUchwała Nr XLVI_327_23 - wynik głosowania.pdf (181,00KB)
   
 7. Uchwała Nr XLVI/328/23  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  PDFUchwała Nr XLVI_328_23 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi.pdf (746,63KB)
  PDFUchwała Nr XLVI_328_23 - wynik głosowania.pdf (180,77KB)
   
 8. Uchwała Nr XLVI/329/23 w sprawie rozpatrzenia petycji
  PDFUchwała Nr XLVI_329_23 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (522,43KB)
  PDFUchwała Nr XLVI_329_23 - wynik głosowania.pdf (180,25KB)
   
 9. Uchwała Nr XLVI/330/23 w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw
  PDFUchwała Nr XLVI_330_23 w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw.pdf (629,52KB)
  PDFUchwała Nr XLVI_330_23 - wynik głosowania.pdf (180,88KB)