Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.

Wójt Jemielnicy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) i w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1580) do wzięcia udziału w konsultacjach

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.

 

Treść projektu uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu znajdują się poniżej:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.pdf (283,15KB)
   
 2. Formularz do zgłaszania uwag.
  DOCFormularz zgłaszania opinii.doc (26,50KB)
   
 3. Zarządzenie Nr 502/23 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.”
  PDFZarządzenie Nr 502.24 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 10 stycznia 2024 r.pdf (611,48KB)

Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pokój Nr 7, tel. (77) 46-23-513. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 502/24 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.” - konsultacje trwać będą od 11 stycznia do 1 lutego 2024 r.   

Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2024 r. na poniższe adresy:

 1. adres poczty elektronicznej: ;
 2. adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /Jemielnica/SkrytkaESP
 3. adres siedziby Urzędu Gminy Jemielnica: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

 

Jemielnica, dnia 11 stycznia 2024 r.