Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Jemielnica z dnia 18.04.2024 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2024-2027”

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JEMIELNICA
z dnia 18.04.2024 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
„Programu ochrony środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2024-2027”


Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaję do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2024-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: a.miemiec@jemielnica.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, pok. 8;

w terminie 21 dni tj. od dnia 18.04.2024 r. do dnia 09.05.2024 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jemielnica.
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2024-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jemielnica (www.bip.jemielnica.pl), na stronie głównej Urzędu Gminy Jemielnica (www.jemielnica.pl) lub w siedzibie Urzędu Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica.

PDFOBWIESZCZENIE_PRZYSTĄPIENIE DO SOOS KONSULTACJE SPOŁECZNE POS-sig.pdf (512,18KB)
PDFPOS Jemielnica_2024-2027_projekt.pdf (3,28MB)
ZIPPOS załączniki graficzne.zip (29,15MB)
ZIPzałączniki tekstowe.zip (3,12MB)
PDFPrognoza_POS Jemielnica na lata 2024-2027.pdf (2,62MB)