Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Realizując zapisy § 3 Uchwały Nr XXXVIII/262/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Jemielnica podaje do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jemielnica, informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o następującej treści:

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Zgodnie z art. 443 ust. 1-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.) Wójt Gminy Jemielnica podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 maja 2018 roku Rada Gminy Jemielnica Uchwałą Nr XXXVIII/262/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 14 maja 2018 roku poz. 1521) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Jemielnica pomocy finansowej z budżetu Gminy Jemielnica w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

W związku z powyższym na podstawie § 3 ww. uchwały Wójt Gminy Jemielnica podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Jemielnica wniosków o dofinansowanie.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w 2024 r. wynosi 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

Termin składania wniosków upływa
z dniem 16 lipca 2024 roku